Historia pierwszego maratonu

Wachmistrz na grząskiej szosie „Naród, który ma amatorów – maratończyków – to naród wytrwały, pracowity, pełen energii i woli. Naród taki ma prawo do życia” – głosił „PS” pochwałę biegów maratońskich po tym, jak 2 listopada 1924 roku pierwsi w Polsce śmiałkowie ruszyli na trasę . Uczestnicy pierwszego maratonu na starcie w Rembertowie: od lewej…

Więcej